دیدگاه های مشتریان

علیرضا

دو تا کد گیفت ده دلاری روبلاکس خرید کردم. می‌خواستم تشکر کنم، مثل همیشه سریع و مطمئن به دستم رسید. این روزا همین که مطمئنم دقیقا همون چیزی که خرید کردم به دستم می‌رسه خیلی ارزش داره.

علیرضا

خرید گیفت ده دلاری روبلاکس. سریع و بی مشکل انجام شد، طبق روال همیشگی. با تشکر از کی98.

})